fbpx

מירושלים לירושלים

פרקים מתוך יומנו האישי של משה עמנואל בן מאיר

by משה עמנואל בן מאיר

נולד בירושלים בין החומות למשפחה חרדית בראשית המאה ה-20. משה עמנואל בן מאיר היה יהודי דתי, ירא ה’, שומר מצוות, וציוני כל שנות חייו. בצעירותו פגש את ישוע, אותו האיש מנצרת, שאותו הכיר מתוך כתבי הברית החדשה, ודבק במשנתו ובתורתו עד סוף חייו. על אף הסטיגמה שדבקה בכל יהודי שמאמין בישוע כמשיח, משה עמנואל בן מאיר הלך בדרכו של ישוע בלב שלם ובלי להתפשר עם אדם.סיפורו של משה עמנואל בן מאיר ירתק את הקורא, יפתח לפניו אופקים חדשים, וישמש השראה לאהבת ארץ ישראל, אהבת תורת ישראל, אהבת משיח ישראל, ומעל לכל אהבת האמת ושנאת השקר.

אתר -13

$9.99

Scroll to Top