fbpx

דבר אחר 1

דבר אחר 1 - אוקטובר 2009

by צוות נתיביה

‘דבר אחר’ היה פעם שמו של המדור הסאטירי של עיתון הפועלים ‘דבר’, שחדל מזמן מלהתקיים. ראינו לנכון לאמץ את הכותרת החיננית הזו לכתב העת העברי התקופתי של אגודת ‘נתיביה’ על אף העובדה שבמסורת ישראל זהו צירוף מילים טעון ורב משמעות שלילית. ‘דבר אחר’ הוא דבר לא כשר, בלשון עדינה, והכינוי ‘אחר’ לבדו מזוהה במקורותינו עם חכמי תורה שחרגו מן המסגרת, שנחשדו בכפירה ומינות ושנאסר להביא דבר בשמם המפורש. כזה בדיוק היה גם הסיפור של ישוע, שאנשי הסנהדרין גזרו על תלמידיו שמעון ויוחנן שהובאו לפניהם שלא ללמד דבר “בשם” מורם: “אך למען לא ירבה הדבר בעם ויפרוץ נזהירה אותם בגערה לבלתי דבר עוד לכל אדם בשם הזה. ויקראו אותם ויצוום אשר לא ידברו דבר ולא ילמדו בשם ישוע” (מעשי השליחים ד:18-17). ישוע משתבץ אפוא בגלריה מכובדת למדי של ‘אחרים’, אך לדידנו יש לכינוי ‘דבר אחר’ נגיעה חיובית אליו, בהיותו “הדבר” בהא הידיעה. לפיכך, על אף הגוון השלילי שנילווה לביטוי במקורו ניתן להוציא מתוק מעז ולהעניק לו חיים חדשים – “הפוך על הפוך”. ה’דברים’ המוגשים בזה לקורא הם אמנם ‘אחרים’ במידה רבה ממה שמצוי בדרך כלל בפירסומים שמקורם בקהילה היהודית משיחית, ובוודאי מאלה שמקורם ביהדות המסורתית.כבר שנים רבות אנו מפיקים את כתב העת באנגלית ‘Teaching from Zion’ המופץ באלפי עותקים ברחבי העולם הנוצרי בעיקר. בכך אנו נענים לדרישה הגדלה והולכת של מאמינים רבים להעמיק את היכרותם עם השורשים היהודיים של האמונה הנוצרית, שראשית צמיחתה על אדמת ישראל ובמסגרת היהדות של ימי הבית השני. מזה זמן שהמגמה הזו מחלחלת לאיטה גם בין שורותיה של התנועה היהודית משיחית בישראל, המצויה בתהליך מורכב מאד של בירור. יעבור עוד זמן עד שהתהליך הזה יבשיל וישא פרי ראוי לשמו, עד שנמצא את מקומנו הנכון בתוך מגוון האפשרויות שהחוויה היהודית פותחת לפנינו. אולם יש מקום לברך על עצם התמורה החשובה הפוקדת את התנועה המשיחית בארץ ובעולם, שעיקר החידוש בה הוא השיבה למקור היהודי ותיקון משמעותי ביחסם של המאמינים למסורת ישראל. כי אמנם ראוי שהמאמינים המתקראים “יהודים משיחיים” לא יפגרו אחרי אחיהם מן העולם הנוצרי שעמדו כבר מזמן על החיוניות שבחיבור לשורש היהודי של אמונתם. ולא בלבד שאל לנו לפגר אחרי המתקדמים שבין הנוצרים אלא חובה עלינו כיהודים לעמוד בחזית הקידמה ולהוביל. שליחות זו היא המנוע לפעילותה של אגודת ‘נתיביה’ בארץ ובעולם והיא גם המקור לחשיבות שאנו מייחסים להפצת מעיינותינו, פרי מחקר של שנים רבות, באמצעות ספרים, כתבי עת ותוכניות הרדיו של ‘קול הישועה’.’דבר אחר’ איננו עיתון או מגזין במובן הרגיל של המילה שכן אין בו המיגוון הרחב של עניינים שעיתון עוסק בהם. ‘דבר אחר’ הוא לקט מאמרים עיוניים, לימודיים, בנושאים שונים שיש להם נגיעה למקרא, לברית החדשה, ליהדות ולנצרות ולכל מה שביניהן. יתרונו של לקט מאמרים כזה, להבדיל ממתכונת רגילה של עיתון, ביכולתו להכיל מאמרים רחבי יריעה שמאפשרים להקיף את נושאיהם בצורה מעמיקה. בגיליון ראשון זה קובצו מספר מאמרים שפורסמו בשנה האחרונה בגליונות שונים של ‘Teaching from Zion’. כל המאמרים הם על דעת כותביהם ואינם מייצגים שום מערכת רעיונית לבד מהעמידה המשותפת על היסוד של אמונה באלוהי ישראל, במשיח ובנצח ישראל. כל השאר פתוח לעיון ולדיון ואנו שמחים להזמין כל מי שיש לו או לה מה לומר בנושאים שעל הפרק לתרום לנו ולקוראינו מכשרונותיהם ומידיעותיהם.

Would you like to receive the current and future issues of Teaching From Zion by mail for free? If so, fill out this form here.

da01

$0.00

Scroll to Top